.

Det är inte längre möjligt att söka till vår förskola via vår hemsida!

Gemensamt ansökningssystem till förskolan och pedagogisk omsorg.

Under 2014 kommer Stockholms stad att införa ett nytt system för ansökan till förskola och pedagogisk omsorg. Systemet innebär att vårdnadshavare kan söka plats till alla förskolor och pedagogisk omsorg via e-tjänsten Min barnomsorg. Under 2014 kommer utbildningsförvaltningen att genomföra övergången till det nya systemet. Syftet är att alla köande barn ska finnas i systemet, för att vårdnadshavare ska kunna prioritera bland sina val och använda alla funktioner i e-tjänsten Min barnomsorg.

 

Vad innebär det för dig som vårdnadshavare?

Alla barn som sökt hit, via vår hemsida, fram till den 24/9 kommer att registreras i det nya kösystemet. I samband med detta behöver vi uppdatera vår kö. Det är viktigt för oss att veta att alla barn som finns i vår kö fortfarande vill stå kvar och inte redan fått annan placering.

Ytterligare information om det nya kösystemet finns att läsa på Stockholms stads hemsida.

OBS! Om du är intresserad av vår skola, gör du din ansökan som tidigare här på vår egen hemsida.