.

Vi har plats för fler elever!

Vårt högstadium (årskurs 7-9) finns i nyrenoverade och anpassade lokaler på Sveavägen 123.

Några platser kvar i åk 7 på VMS - den lilla innerstadsskolan där kreativt tänkande och självständigt arbete står i centrum.

Hos oss strävar vi efter att varje elev ska utvecklas till sin fulla potential. Vi anser att detta bäst sker i en miljö där kreativt tänkande och självständigt arbete står i centrum. Med hög lärartäthet kan undervisningen anpassas efter varje individs förutsättningar och intressen. Genom montessoripedagogiken, men även genom det som närmiljön och Stockholm som världsstad erbjuder, bygger vi på elevernas nyfikenhet och lust att både vidga och fördjupa sina kunskaper. Våra elever blir väl rustade för ett föränderligt samhälle där livslångt lärande är en nyckel till att kunna ta tillvara på alla möjligheter.

Små klasser ger en trygg och avslappnad miljö där eleverna kan vara sig själva, samtidigt som det åldersintegrerade arbetssättet ger variation i arbetsgruppen. Våra lokaler på Sveavägen 123 är nyrenoverade och inspirerande, och ligger i direkt anslutning till Vanadisparkens grönområde.

  • VMS fick noll anmärkningar på senaste kontrollen av Skolinspektionen 
  • VMS har firat 30 år i år, och har verksamhet från förskola till nian
  • VMS drivs som ett föräldrakooperativ, utan vinstintresse, vilket ger en unik möjlighet till föräldraengagemang

Just nu har vi plats för ett fåtal nya elever i åk 7. Passa på, terminen har knappt börjat.

Anmäl ditt intresse på info@vmskola.se

Frågor om pedagogiken eller skolans verksamhet: rektor Lotta Häggsström tel 08-409 00 858

Frågor om föräldrakooperativet eller styrelsen: kommunikationsansvarig Karin Alexandersson 073 2627870