Fritidshemmet Karamellen

Vasastans Montessoriskola erbjuder fritidsplats åt alla barn i årskurs 1, 2 och 3. Till Karamellen går de flesta elever på VMS efter skoldagens slut.

På fritids sprudlar det av verksamhet; vår bas är pyssel, bild och form. Vi erbjuder även aktiviteter som bakning, legobygge, pingis och bordshockey. Självklart finns det sällskapsspel, tid för läsning, eller möjlighet att bara ta det lugnt. Ibland har vi uppskattad spa-fredag och ibland ansvarar barnen själva för aktiviteterna och då kan det bli disco, film, utklädning eller ansiktsmålning.

En gång i veckan har vi fritidsgympa och ett par gånger i månaden åker vi på utflykt till innerstadsparker eller kranskommuner, för att barnen ska lära känna sin närmiljö. Varje vår anordnar vi Småstjärnorna, där eleverna själva sätter ihop och repeterar sina framträdanden. Alla brukar hitta sin roll; det kan vara att stå på scen, eller kanske att rådda i ordning inför nästa nummer.

Glädje och gemenskap

Vi vill att verksamheten ska andas nyfikenhet, glädje och gemenskap! Då vi anser att alla elever ska mötas med respekt och acceptans ägnar vi oss mycket åt EQ-arbete och vi betonar vikten av att alla ska känna sig trygga. Självklart har vi nolltolerans mot all form av kränkande behandling.

När vi äter mellanmål är bordet dukat i en timme för att det ska bli en lugn och trevlig stund. Efter mellis har vi rast på vår fina gård, som erbjuder bandy- och basketmål, klätterställning och korggunga.

Samarbete med Yngregruppen

Vi uppmuntrar barnen att göra aktiva val i fritidsverksamheten och att pröva nya saker genom att ge dem ett varierat utbud. Målet med aktiviteterna är att de ska stimulera barnens kreativitet, samarbets- och organisationsförmåga.

Under skoldagen samarbetar fritidspersonalen med Yngregruppens lärare. Vi ansvarar bland annat för EQ och Bild, arbetar som resurser i klassen, samt stöttar elever med särskilda behov. Det nära samarbetet gör att vi knyter an till arbetet i klassen och tillämpar det med fritidspedagogikens arbetsområden.

Välkommen till Karamellen!