Om Vasastans Montessoriskola

Vi driver förskola, skola och fritidsverksamhet med montessoripedagogiken som grund.

De tre delarna samarbetar naturligt i ljusa och funktionella lokaler. Vårt ideella föräldrakooperativ startade 1986 och drivs utan vinstintresse. Föreningen har en stabil ekonomi och vi äger själva våra lokaler på Hälsingehöjden. Vi är medlemmar i Svenska Montessoriförbundet.

Välutbildad personal

För det pedagogiska arbetet ansvarar lärare och personal - och det dagliga arbetet leds av rektor för förskolan, Inger Bjur och rektor för skolan Lotta Häggström. Rektor tillsätts av skolans styrelse, som består av sju ordinarie ledamöter, alla föräldrar på VMS. Personalen är välutbildad och har kompletterat sin utbildning med montessoriutbildning. Alla lärare är behöriga och personaltätheten är hög.

Just nu har vi ungefär 210 barn och elever, varav knappt hälften i förskolan. Skolans kunskapskrav stämmer överens med Skolverkets betygskriterier och läroplan.

Åldersblandade grupper

"Hjälp mig att hjälpa mig själv" var en av Maria Montessoris deviser och därför är miljön i förskolan och skolan tillrättalagd efter barnens åldrar och behov. Vi har åldersblandade grupper och långa arbetspass, viktiga delar i en montessoriskola.

Målet med vår verksamhet är att utveckla barnen till harmoniska, ansvarstagande och självständiga medmänniskor. Vill vill ge våra barn ett fundament för ett livslångt lärande, med montessorpedagogiken som grund.