Våra förväntningar

Föräldrar är en viktig resurs på VMS, som drivs som ett föräldra­kooperativ. Det är vi som är ansvariga för skolan och driver dess utveckling.

Som förälder hos oss har du med andra ord möjlighet att påverka såväl ditt barns som skolans framtid. Föräldrakooperativet drivs som en ideell förening, utan vinstintresse.

Föräldrautbildning och observation

Alla förväntas delta i den föräldrautbildning i grundläggande montessori­pedagogik som VMS ger. Utbildningen tar en eller ett par kvällar i anspråk.

Alla föräldrar har därtill möjlighet att - och bör - följa arbetet inifrån genom att varje termin sitta med några timmar och "observera". Föräldrarna bjuds också in för att dela med sig av sina erfarenheter i yrkeslivet och får gärna arrangera studiebesök på sina eller andras arbetsplatser.

Föräldradeltagandet ser olika ut beroende på om ditt barn går i förskolan eller skolan. Vissa uppgifter är dock desamma, oavsett vilken avdelning eller klass ditt barn går i.

 

På VMS är det alla föräldrars ansvar att:

• föräldrakooperativet har en välfungerande styrelse.
• delta på årsmötet, vid vilket styrelsen väljs.
• föräldrarepresentanter finns i varje avdelning eller klass.
• ordna fika, dukning och kringarrangemang vid Luciafirande och sommaravslutning.
• storstädning genomförs på respektive avdelning/klass en gång per termin.
• vid behov utföra praktiska arbetsinsatser, t ex måla, snickra, plantera eller sy.

 

I varje grupp finns (minst) två klassföräldrar, som utses vid höstens föräldramöte. De fungerar som en länk mellan föräldrar, personal, rektor och styrelse. De deltar då skolan har Öppet hus och har även ett kontinuerligt samarbete med styrelsen. Vid städdagar, luciafirande, sommaravslutning och andra tillställningar ser föräldrarepresentanterna till att övriga föräldrar informeras och att arbetsinsatser fördelas mellan alla föräldrar.

Bidra med din kunskap

Som ett led i detta finns vårt föräldraråd, där samtliga gruppers föräldrarepresentanter möts 1-2 gånger per termin. Sammankallande är en styrelserepresentant, som även deltar vid träffarna.

Som förälder på VMS har du alltså stora möjligheter att påverka och bidra med din kunskap och kompetens genom aktivt deltagande i föreningen; via praktiskt arbete, eller som styrelseledamot. Det är viktigt att du som förälder tar ansvar för såväl löpande som tillfälliga aktiviteter och arbetsinsatser, samt går på föreningens årsmöten.

Kontakta gärna någon av föräldrarepresentanterna för ytterligare information!

Varmt välkommen till vår skola!