Vår värdegrund

Detta är ledorden för den verksamhet vi har som ambition att driva.

Trygghet

På Vasastans Montessoriskola ska alla känna trygghet och ha möjlighet att utvecklas som människa.

Det innebär att:

  • alla vågar vara sig själva och bli respekterad för den de är
  • alla ska trivas och tycka om att vara här
  • man ska känna sig sedd varje dag
  • vi strävar efter tydlig och rak kommunikation mellan pedagoger, föräldrar och barn

 

Barnet i centrum

På Vasastans Montessoriskola får alla barn möjlighet att utvecklas utifrån sina förutsättningar och förmågor.

Det innebär att:

  • vi utgår från barnets behov och möter det på dess nivå
  • vi litar på barnets förmåga att vilja utvecklas och söka kunskap; frihet under ansvar

 

Lustfyllt lärande

På Vasastans Montessoriskola får alla barn och elever möjlighet att möta en förberedd montessorimiljö.

Det innebär att:

  • vi varierar vårt arbetssätt med hjälp av konkreta material
  • vi följer upp barnets nyfikenhet
  • vi knyter an arbetet till verkligheten