Varför VMS?

När vi frågar varför "våra" föräldrar från början har valt VMS för sina barn svarar många att de gillar att skolan är liten; att det känns som en trygghet för barnen - och för föräldrarna själva.

De gillar det centrala läget; förstås de familjer som bor i närheten, men inte minst de som bor utanför stan, som lätt tar sig till oss tack vare närheten till kommunikationer. Läget till trots ligger skolan avskilt, vid en enkelriktad gata, utan störande trafikbrus - intill en park!

Många nämner förstås montessoripedagogiken. En del föräldrar har gått montessori som små, andra jobbar inom montessoriverksamheter, medan de flesta bara tycker att det känns som en bra och intressant pedagogik.

Välutbildad och engagerad personal brukar inte anges som ett skäl - det är ju inte så lätt att veta på förhand... Detta är däremot något som många nämner när de senare pratar om och utvärderar sitt val!

Vi är mycket stolta över vår verksamhet, våra pedagoger och våra barn - och hoppas att du blir nyfiken på oss! Du kan läsa mer om VMS och om montessoripedagogiken här på vår sajt.