Vårt mål - vår vision

På Vasastans Montessoriskola ska alla barn/elever:

  • få möjlighet att utvecklas till harmoniska, ansvarstagande, självständiga och trygga världsmedborgare.
  • möta en kreativ miljö med arbetsro och engagerade pedagoger.
  • få möjlighet att utveckla en stabil grund för ett livslångt lärande.
  • känna sig sedda under skoldagen.
  • få kunskap på ett lustfyllt sätt och tillgång till verktyg som gör det möjligt att söka ny kunskap.