Föräldraföreningen

Vasastans Montessoriskola är ett föräldrakooperativ och verksamheten drivs, utan vinstintresse, av en ideell förening, bildad 1986.

Under åren som gått har föreningen vuxit och bytt namn och medlemmar, men den ursprungliga visionen finns kvar; att ge barnen ett fundament för ett livslångt lärande, med montessorpedagogiken som grund.

Föräldrarna är en viktig resurs som alltid är välkomna att besöka skolan. Alla har möjlighet att - och bör - följa arbetet inifrån genom att varje termin sitta med några timmar och "observera", eller "sitta på stolen". Föräldrarna bjuds också in för att dela med sig av sina erfarenheter i yrkeslivet och får gärna arrangera studiebesök på sina eller andras arbetsplatser.

Vi hjälps åt med storstädning en gång per termin, samt ordnar större arrangemang som lägerskolor och fester vid terminsavslutningarna. En sommarfest hålls i samband med skolavslutningen; då hjälps vi åt att baka, fixa glasstårta och att ordna någon form av uppträdande. Man måste också räkna med att göra tid i styrelsen.

Skolan håller även i kurser kring montessoripedagogiken för intresserade föräldrar.

I föreningens framtidsplaner ingår att utöka verksamheten med parallella klasser i skolan, samt att starta fler förskolegrupper. Vi vill samtidigt samla hela verksamheten, i dag utspridd på tre adresser, under ett tak. Detta vill vi i första hand göra i en utbyggd skola på Hälsingehöjden, i andra hand i lämpliga lokaler på annan adress i Vasastan.

Våra förväntningar på dig som förälder på skolan finner du här.