Personal

På Vasastans Montessoriskola samarbeter de tre delarna, förskola, skola och fritidsverksamhet, naturligt. För det pedagogiska arbetet ansvarar lärare och personal - och det dagliga arbetet leds av skolans rektor, Lotta Häggström.

Rektor tillsätts av skolans styrelse, med sju ordinarie ledamöter - alla föräldrar på VMS. Skolans personal är välutbildad - alla lärare är behöriga - och har kompletterat sin utbildning med montessoriutbildning. Därtill är personaltätheten hög.