Vår organisation

Föräldrakooperativet Vasastans Montessoriskola drivs som en ideell förening, utan vinstintresse.

Föreningens styrelse består av sju ordinarie ordinarie ledamöter varav en ordförande. Ledamöterna är i de flesta fall föräldrar till barn i skolan eller förskolan. Styrelsen har även fyra adjungerade ledamöter; rektor, personalrepresentant och två föräldrar.

Skolans rektor leder den dagliga verksamheten, medan lärare och personal ansvarar för det pedagogiska arbetet. Styrelsen fattar beslut om budget och vissa övergripande frågor, samt driver en rad projekt.

Förskolan

Rönnen Blå (1-3 år) (Hälsingegatan 23)
Rönnen Röd (1-3 år) (Hälsingegatan 23)
Rönnen Grön (1-3 år) (Rödabergsgatan 11)

Eken (3-6 år) (Hälsingegatan 23)
Kastanjen (3-6 år) (Hälsingegatan 23)
Linden (3-6 år) (Rödabergsgatan 11)
Förskoleklassen (6 år) (Hälsingegatan 23)

Skolan

Årskurs 1-2 och 3-4  (Hälsingegatan 23)
Fritidshemmet Karamellen (åk 1-3) (Hälsingegatan 23)
Årskurs 5-6  (Hälsingegatan 23)
Årkurs 7-9  (Sveavägen 123)