VMS skola: åk 1-9

Vi arbetar i åldersblandande klasser, där varje elev utvecklas och utmanas maximalt på sin nivå och utifrån sina förutsättningar.

Hos oss är det sällan dramatiskt att börja skolan; barnen som börjar första klass känner de flesta äldre barn sedan tidigare och tycker att det är kul att hamna i samma grupp igen. De har också stött på lärare och pedagoger tidigare.

Faddrar och EQ

Tack vare åldersblandningen hjälper de lite äldre eleverna gärna de yngre. Vi jobbar även med faddrar, vilket är väldigt uppskattat bland barnen. Skolan präglas av en mycket god stämning och sammanhållning. Vi har nolltolerans mot kränkningar och mobbning och jobbar aktivt med EQ.

Stora möjligheter att påverka

Eleverna, som sedan förskolan tränats i att välja, planera, genomföra och avsluta ett arbete, har stora möjligheter att påverka sitt eget lärande. Lärarna fungerar som handledare som anpassar miljön till olika elevers behov och utveckling och observerar var i utvecklingen eleverna befinner sig. Självklart följer VMS Läroplanen (LGR 11) och vi har nationella prov precis som andra skolor.

Skolan har följande indelningar:

Åk 1-2 och 3-4

Åk 5-6

Åk 7-9

Följ länken och ta del av vad elever och lärare tycker om vår skola

https://business.facebook.com/vasastansmontessoriskola/videos/2718915195065516/

https://business.facebook.com/vasastansmontessoriskola/videos/795724481141823/